Palaa takaisin

Energiaremontin tuet: Kotitalousvähennys, ELY-tuki ja ARA-avustus

Energiaremontin toteuttaminen kotona tai kiinteistössä voi olla merkittävä investointi, mutta onneksi on olemassa erilaisia tukimuotoja, jotka auttavat kattamaan kustannuksia. Ilmalämpöpumppujen asentaminen ja öljylämmityksestä luopuminen ovat toimenpiteitä, joihin voi saada tukea valtiolta ja eri organisaatioilta. Tässä artikkelissa käsitellään kolmea erilaista tukimuotoa – kotitalousvähennystä, ELY-tukea ja ARA-avustusta. Huomioithan, että tämä artikkeli tarjoaa vain yleiskatsauksen tukimuodoista ja niiden ehdoista. Tarkemmat tiedot ja yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa kunkin tuen myöntäjältä.

On myös huomioitava, että pääsääntöisesti et voi saada kuin yhtä tukimuotoa yhteen hankkeeseen.

Kotitalousvähennys

Suomessa yksityishenkilöt voivat saada kotitalousvähennyksen verotuksessaan tietyistä kotona teetetyistä töistä, kuten ilmalämpöpumpun asennuspalvelusta. Kotitalousvähennys tarkoittaa, että voit vähentää osan asennuskustannuksista verotuksessasi. Huomioithan, että itse ilmalämpöpumpun hankintahinta ei ole vähennyskelpoinen, ainoastaan asennustyöstä aiheutuneet kustannukset.

Maalämpöjärjestelmän tai ilmalämpöpumpun asentaminen omakotitaloon tai vapaa-ajan asuntoon oikeuttaa kotitalousvähennykseen.  Vastaavasti myös näiden huolto oikeuttaa kotitalousvähennykseen.

Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa (vähennys 40% à 2250 € sis. omavastuu 100€).

Huomioithan, että jos olet saanut asunnon kunnossapitoon tai perusparannukseen avustusta valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön varoista, et voi saada kotitalousvähennystä tällaisesta työstä. Kerromme toisessa artikkelissa energiaremontin tuista lisää.

Kotitalousvähennys ja öljylämmityksestä luopuminen

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän muutostoimenpiteitä, joilla poistetaan öljylämmitysjärjestelmä ja jonka tilalle korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu lämmitysjärjestelmä kuin fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä. Öljylämmityksestä luopumiseen kohdistuvien töiden kustannusten perusteella voi saada vuosina 2022–2027 korotetun kotitalousvähennyksen (enintään 3 500 euroa).

Muita kuin fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia lämmitysjärjestelmiä ovat muun muassa maalämpö, ilma-vesilämpö, kaukolämpö, puupohjaiset lämmitysmuodot kuten pellettilämmitys, sähkölämmitys, ilmalämpöpumppujen ja sähkölämmityksen yhdistelmä, sekä useita lämmitysmuotoja yhdistävät ratkaisut. Öljylämmitysjärjestelmä tulee poistaa kokonaan, jotta toimenpiteestä saa korotetun kotitalousvähennyksen. Öljylämmityksestä luopumista ei ole myöskään esimerkiksi ilma-vesilämpöpumpun tai muun vastaavan lämmitysjärjestelmän asentaminen, jos öljylämmitys jätetään edelleen rakennukseen rinnakkaiseksi lämmitysjärjestelmäksi. Kyse on tällöin asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä, joka oikeuttaa enintään 2 250 euron kotitalousvähennykseen.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ELY-tuki)

ELY-tuki on valtionavustus, joka on tarjolla omakotitalon tai paritalon omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Tuki on tarkoitettu ympärivuotisessa asuinkäytössä oleville pientaloille, kuten omakoti- ja paritaloille, ja sitä voivat hakea yksityishenkilöt ja kuolinpesät. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahat riittävät. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnolle.

Avustus on suunnattu öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä lämmitysjärjestelmiä. Avustuksen määrä on joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa, riippuen uudesta lämmitysjärjestelmästä. Maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön siirryttäessä avustus on 4 000 euroa, kun taas muihin lämmitysjärjestelmiin siirryttäessä avustus on 2 500 euroa.

Avustus maksetaan, kun hanke on valmistunut suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Hakijan tulee maksaa ensin lasku ja täyttää sen jälkeen maksatushakemus päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä.

Lisätietoja avustuksen hakemisesta löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta.

ARA-avustus

ARA-avustus on tarkoitettu erityisesti taloyhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille, mutta myös yksityishenkilöille, jotka haluavat parantaa energiatehokkuuttaan. Energia-avustuksia myönnetään kaikenlaisiin asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta voi saada esimerkiksi ilmalämpöpumppujen asennukseen ja öljylämmityksestä luopumiseen. Avustuksen suuruus vaihtelee tapauskohtaisesti, ja se on yleensä enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. ARA-avustuksen saamiseksi hakijan tulee täyttää tietyt ehdot, kuten energiatehokkuuden parantamistavoitteet ja hankkeen toteuttamisaikataulu. Energiatehokkuuden parantamistavoitteet tarkoittavat sitä, että korjaushankkeella parannetaan koko rakennuksen energiatehokkuutta korjaus- ja muutostöissä annettujen säännösten mukaista vähimmäistasoa paremmaksi 20–30 % rakennusluokasta riippuen.

Tuen hakemiseen liittyy paljon huomioitavaa. Tuen hakemisessa täytyy muun muassa teettää laskelmat rakennushankkeen kustannuksista, talon rakentamisajankohdan E-luvusta että korjausten vaikutuksesta E-lukuun. Tämä voi puolestaan aiheuttaa lisäkustannuksia, kun teettää kyseiset laskelmat ammattilaisella (esimerkiksi pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla). Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin. Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan. Suosittelemme harkitsemaan energia-avustusta, kun samana vuonna on tarve tilata muita palveluita, joihin voi hyödyntää kotitalousvähennystä tai jos energiaremontti tulee ylittämään edun suuruuden, joka kotitalousvähennyksellä saadaan.

Avustuksen määrä on pääsääntöisesti 4 000 euroa asuntoa kohden, kuitenkin enintään 50 prosenttia avustuspäätöksessä avustettaviksi hyväksytyistä ja toteutuneista kustannuksista.

Lisätietoja ARA-avustuksesta löydät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilta.

Lopuksi

Kun suunnittelet energiaremonttia, on hyvä tietää, että kotitalousvähennys, Ely-tuki ja ARA-avustus voivat auttaa kattamaan osan kustannuksista. Tämä artikkeli tarjoaa vain yleiskatsauksen näistä tukimuodoista ja niiden ehdoista, joten on tärkeää tutustua tarkemmin kunkin tukimuodon myöntäjän verkkosivuilla saatavilla oleviin tietoihin. Jokainen tukimuoto sisältää erilaisia hakuprosesseja ja ehtoja, joten on suositeltavaa ottaa yhteyttä suoraan tukien myöntäjiin saadaksesi ajantasaiset tiedot ja neuvoja oman hankkeesi osalta.

Ota yhteyttä meihin, niin keskustelemme mielellämme energiaremonttisi suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoitusvaihtoehdoista. Yhdessä voimme tehdä energiaremontista helpon ja vaivattoman projektin, joka tuo kotiisi tai kiinteistöösi säästöjä ja kestävyyttä pitkäksi aikaa.

Etelä-Karjalassa toimiva yrityksemme tarjoaa ammattitaitoista ilmalämpöpumppujen asennuspalvelua. Toimialueemme on Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale, Rautjärvi ja Lemi. Autamme löytämään juuri teidän tarpeisiinne sopivan tuotteen, joka lämmittää kotinne tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Panostamme laadukkaaseen työhön ja asiakastyytyväisyyteen, joten voit luottaa siihen, että saat meiltä aina parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tarjoamme myös huolto- ja korjauspalveluita ilmalämpöpumppujen omistajille, jotta laitteesi pysyy tehokkaana ja toimintakunnossa pitkään. Ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamistamme palveluista – autamme mielellämme teitä löytämään juuri tarpeisiinne sopivan ratkaisun.