Palaa takaisin

Ilmalämpöpumpun asentaminen kerrostaloon

Ilmalämpöpumpun asennus kerrostaloon on erinomainen tapa parantaa asumismukavuutta sekä tehokkuutta energiankäytössä. Kesäkuumalla viilentävä ja talvella lämmittävä ilmalämpöpumppu voi tuoda merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksiin sekä parantaa sisäilman laatua. Kerrostaloasumisessa ilmalämpöpumpun asennusprosessi kuitenkin eroaa omakotitaloista, johtuen yhteisistä tiloista ja rakenteista. Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisiä seikkoja, jotka tulee huomioida ilmalämpöpumpun asennuksessa kerrostaloon.

Huomioithan, että tämä artikkeli tarjoaa vain yleiskatsauksen aiheeseen. Jokainen asennustilanne on erilainen, ja sen vuoksi on tärkeää, että ilmalämpöpumppujen asentamista harkitsevat osakkaat sekä taloyhtiöt konsultoivat tarvittaessa ammattilaista saadakseen ajankohtaista ja tapauskohtaista neuvontaa. 

Ilmalämpöpumpun asentamisesta omaan huoneistoon on kyse asunto-osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajan suorittamasta muutostyöstä. Tällaisia muutostöitä osakkeenomistajat voivat tehdä vapaasti. Asunto-osakeyhtiölain mukaan muutostöistä on osakkeenomistajan ilmoitettava etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle. Tarvittaessa taloyhtiö tai muut osakkeenomistajat voivat asettaa muutostöille erityisehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle. Taloyhtiö tai muut osakkeenomistajat voivat kieltää muutostyöt osakashallinta-alueella vain, jos muutostyön toteuttaminen erityisehtoineen ei ole mahdollista ilman, että työ vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa taloyhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle.

On hyvä huomioida, että lämmitysjärjestelmän asentaminen edellyttää usein muutoksia yhtiön hallinnassa olevalle alueelle, jolloin osakkaalla ei ole oikeutta muutostyöhön ilman taloyhtiön suostumusta. Tällöin taloyhtiö voi kieltää huoneiston ulkopuoliset muutostyöt. Julkisivua koskevien muutosten osalta on myös tärkeä varmistaa kaupungin rakennusvalvonnan kannanotto siihen, edellyttääkö ilmalämpöpumpun asentaminen rakennus- tai toimenpidelupaa.

Korkein oikeus on ratkaisukäytännössään linjannut (ks. KKO 2021:32), että ilmalämpöpumpun asentamisessa sellaiselle parvekkeelle, joka kuuluu osakehuoneistoon, on kysymys asunto-osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta osakehuoneistossa tehtävästä muutostyöstä. Vaikka muutostyö edellyttää läpiviennin tekemistä yhtiön kunnossapitovastuulla olevaan seinään, muutostyön tekeminen on tämän ennakkoratkaisun valossa kuitenkin mahdollista myös ilman taloyhtiön periaatteellista hyväksyntää.

Läpiviennin tekeminen seinään ei yleensä ole rakennusteknisesti poikkeuksellinen toimenpide. Erityisesti kun seinän läpivientiaukko tehdään huolellisesti hyvää rakennustapaa noudattaen ja kajoamatta kantaviin rakenteisiin ja ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö asennetaan jousitetulle alustalle kumipalasten päälle, siitä ei aiheudu juurikaan tärinä-, melu tai muuta haittaa taikka vahinkoa. Kondenssiveden poisjohtamisen osalta on hyvä panna merkille, että kondenssivesi on johdettava hallitusti pois ilman rakenteille ja muille asukkaille aiheutuvaa haittaa. Edellä viitatun ennakkoratkaisun valossa, osakkeenomistajalla on lähtökohtaisesti oikeus tehdä tällainen muutostyö, kunhan se on yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen ja muutostyön suorittaminen ei ole yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kannalta kohtuutonta.

Mikäli ilmalämpöpumppuja ei ole asennettu aikaisemmin, tulisi asentamista ja yksityiskohtaisia erityisehtoja käsitellä yhtiökokouksessa osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Samalla voi tehdä mahdolliset tarvittavat vastuunjakoa koskevat muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiökokouksen yleiset päätöksentekotavat ovat joko enemmistöpäätös tai 2/3 määräenemmistöpäätös. Jälkimmäinen koskee erityisesti tilanteita, kun päätetään muutoksista yhtiöjärjestykseen.

Ennen asennusta taloyhtiön ja osakkaan on tärkeää selkeyttää kirjallisella sopimuksella muutostyölle ja käytölle asetettavat ehdot sekä osapuolten vastuunjako tulevaisuuden konfliktien välttämiseksi. Tällä sopimuksella tulee varmistaa, ettei osakkaan toteuttamasta muutostyöstä aiheudu taloyhtiölle asennuksen yhteydessä tai myöhemminkään tulevaisuudessa (esimerkiksi julkisivun remontin yhteydessä) ylimääräistä menoa tai haittaa.

Lopuksi

Tiivistetysti osakkaan on aluksi selvitettävä taloyhtiön mahdollinen linjaus ilmalämpöpumppujen asentamiseen. Tämän jälkeen osakkaan on tehtävä ennen ilmalämpöpumpun asentamista ilmoitus muutostyöstä taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle sekä saatava taloyhtiön hallitukselta vastaus ilmalämpöpumpun asentamiseen mahdollisine erityisehtoineen.

Laajempien energiaremonttien ja suurempien kohteiden (esim. asuinkerrostalot, toimistotilat) osalta on hyvä huomioida myös vaihtoehtoisia lämmitysvaihtoehtoja. Esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppu voi tarjota kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun keskitettyyn lämmitykseen ja tarvittaessa myös viilennykseen, sillä se hyödyntää ulkoilman energiaa lämmittääkseen vettä, joka sitten johdetaan rakennuksen lämmitysjärjestelmään tai käyttövedeksi. Vaikka ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän asennus on merkittävä investointi, pitkällä aikavälillä se voi tuoda huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa.

Ota yhteyttä meihin, niin keskustelemme mielellämme energiaremonttisi suunnittelusta, toteutuksesta ja rahoitusvaihtoehdoista. Yhdessä voimme tehdä energiaremontista helpon ja vaivattoman projektin, joka tuo kotiisi tai kiinteistöösi säästöjä ja kestävyyttä pitkäksi aikaa. Vaikka ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän asennus on merkittävä investointi, pitkällä aikavälillä se voi tuoda huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut laajemman energiaremontin toteuttamisesta tai haluat tietää lisää ilma-vesilämpöpumpun mahdollisuuksista juuri sinun kohteessasi.

Etelä-Karjalassa toimiva yrityksemme tarjoaa ammattitaitoista asennuspalvelua. Toimialueemme on Lappeenranta, Imatra, Ruokolahti, Parikkala, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale, Rautjärvi ja Lemi. Autamme löytämään juuri teidän tarpeisiinne sopivan tuotteen, joka lämmittää kotinne tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Panostamme laadukkaaseen työhön ja asiakastyytyväisyyteen, joten voit luottaa siihen, että saat meiltä aina parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tarjoamme myös huolto- ja korjauspalveluita asiakkaillemme, jotta laitteesi pysyy tehokkaana ja toimintakunnossa pitkään. Ota yhteyttä ja kysy lisää tarjoamistamme palveluista – autamme mielellämme teitä löytämään juuri tarpeisiinne sopivan ratkaisun.